Kurs grafologii I stopnia

Jak zostać biegłym grafologiem
Kurs grafologii I st. – pierwszy krok by zdobyć nowe kwalifikacje

Kurs grafologii I stopnia

kurs zapoznaje uczestnika z podstawami wiedzy grafologicznej, zastosowaniem grafologii w różnych dziedzinach życia i pracy oraz możliwością zdobycia nowego zawodu. (Uczestnik ma możliwość sprawdzenia na ile jest to zawód dla niego).

Szkolenie jest bardzo intensywne i nastawione na praktykę – korzystają z niego również biegli. Udział w nim pogłębia umiejętności grafologiczne niezbędne również dla specjalisty biegłego.

Szkolenie z grafologii przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych a szczególnie: pedagogów, psychologów, nauczycieli, prawników, doradców, przedsiębiorców, HR-owców, policjantów, specjalistów ds. weryfikacji dokumentów, specjalistów ds audytu, prawników, tych którzy chcą zdobyć kwalifikacje biegłego sądowego.

Ramy programowe szkolenia z grafologii

 1. Psychografologia
 2. Wprowadzenie do grafologii
 3. Praca grafologa – realia i perspektywy
 4. Uniwersalny podział psychoprzestrzeni
 5. Koncepcja psychoanalityczna w przestrzeni pisma
 6. Znaczenie wyboru środka pisarskiego
 7. Znaczenie wyboru koloru atramentu
 8. Pismo a dominanty osobowości: ekstrawertyzm, introwertyzm, ambiwertyzm i neurotyzm
 9. Możliwości określenia podstawowych typów osobowości
 10. Ocena znaków pisma: pochylenie, wielkość pisma i stref, szerokość, sposób łączenia liter, kształt znaków, kompozycja pisma na stronie, nacisk, sposób stawiania znaków diakrytycznych itd.
 11. Grafizm a seksualność
 12. Charakterystyczne szczegóły w rękopisie
 13. Podpis i jego znaczenie
 14. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia w określaniu specyfiki grafizmu w asyście mentora

Informacje dotyczące tego kursu

 • Czas trwania kursu: 8 godz. dydakt., podział na dwa bloki. Zajęcia realizowane są w przeciągu 1-1,5 miesiąca. Między spotkaniami uczestnik wykonuje ćwiczenia praktyczne.
 • Miejsce: online: video-konferencja
 • Tok nauki: zajęcia indywidualne (tryb konsultacyjno-szkoleniowy)
 • Koszt: 2100 zł. – tryb podstawowy – 2 bloki zajęć w dwa dni; tryb ekspercki* – 3 bloki zajęć w trzy dni – 2760 zł. (11 godz. dydakt.)
 • Terminy szkoleń ustalane są bezpośrednio z uczestnikami.

* dla osób, które zamierzają ubiegać się o tytuł biegłego lub chcą zajmować się analizą grafologiczną profesjonalnie

 • Prowadzący: biegły psycholog pisma, biegły ekspert badań pisma ręcznego, grafolog – zobacz więcej
 • Dla zorganizowanych grup atrakcyjne oferty oraz możliwość ustalenia czasu szkolenia

biegły grafolog szkolenia

*Program szkolenia stanowi własność intelektualną i objęty jest ochroną praw autorskich. W związku z tym, zabrania się kopiowania, powielania i rozpowszechniania go bez pisemnej zgody Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe Harmony Life

Szkolenia odbywają się systematycznie, głównie w trybie indywidualnym ze względu na  specyfikę dziedziny (kluczowe znaczenie ma trening). Terminy ustalane są bezpośrednio z prowadzącym. Zapraszamy do kontaktu, tel. 604 112 788