Kurs grafologii I stopnia

Kurs grafologii – podstawy

Kurs grafologii I stopnia

kurs zapoznający z podstawami wiedzy grafologicznej, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych a szczególnie:

 • pedagogów
 • psychologów
 • prawników
 • doradców
 • przedsiębiorców
 • pasjonatów natury ludzkiej

Ramy programowe szkolenia z grafologii

 1. Psychografologia
 2. Wprowadzenie do grafologii
 3. Uniwersalny podział psychoprzestrzeni
 4. Koncepcja psychoanalityczna w przestrzeni pisma
 5. Znaczenie wyboru środka pisarskiego
 6. Znaczenie wyboru koloru atramentu
 7. Pismo a dominanty osobowości: ekstrawertyzm, introwertyzm, ambiwertyzm i neurotyzm
 8. Możliwości określenia podstawowych typów osobowości
 9. Interpretacja znaków pisma: pochylenie, wielkość pisma i stref, szerokość, sposób łączenia liter, kształt znaków, kompozycja pisma na stronie, nacisk, sposób stawiania znaków diakrytycznych itd.
 10. Grafizm a seksualność
 11. Charakterystyczne szczegóły w rękopisie
 12. Zasady interpretacji podpisów
 13. Grafoterapia
 14. Praca grafologa – realia i perspektywy
 15. Ćwiczenia w samodzielnej analizie próbki pisma

Informacje dotyczące tego kursu

 • Czas trwania kursu: dwa dni
 • 18 godz. dydakt.
 • Miejsce: Wrocław
 • Koszt: 1000 zł.

*Program szkolenia stanowi własność intelektualną i objęty jest ochroną praw autorskich. W związku z tym, zabrania się kopiowania, powielania i rozpowszechniania go bez pisemnej zgody Grafonet Sp. z o. o.

Szkolenia odbywają się systematycznie, głównie w trybie indywidualnym ze względu na  specyfikę dziedziny (kluczowe znaczenie ma trening). Terminy ustalane są bezpośrednio z prowadzącym. Zapraszamy do kontaktu.