Kurs grafologii I stopnia

Kurs grafologii – podstawy

Kurs grafologii I stopnia

– kurs zapoznający z podstawami wiedzy grafologicznej, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych a szczególnie:

 • nauczycieli
 • prawników
 • doradców
 • biznesmenów
 • pasjonatów natury ludzkiej

Ramy programowe szkolenia z grafologii

1. Psychografologia

2. Krótka historia grafologii
3. Symbolika przestrzeni

 • podział psychoprzestrzeni
 • trójpodział przestrzeni pisma

4. Znaczenie wyboru środka pisarskiego
5. Znaczenie wyboru koloru atramentu
6. Pismo a ekstrawertyzm, introwertyzm, ambiwertyzm i neurotyzm
7. Interpretacja znaków pisma:

 • pochylenie
 • wielkość pisma i stref
 • szerokość
 • sposób łączenia liter
 • kształt połączeń: girlanda, arkada, kąt, mieszane
 • kompozycja pisma na stronie
 • marginesy
 • wersy, akapity
 • nacisk
 • sposób stawiania znaków diakrytycznych

8. Charakterystyczne szczegóły w rękopisie
9. Zasady interpretacji podpisów

 • czym jest podpis
 • czytelność a nieczytelność
 • pisanie łączne i rozłączne
 • zmiana kierunku pisania
 • podkreślenia i zawijasy
 • ozdobniki itd.

10. Grafoterapia

 • sposób działania
 • podstawowe zasady

11. Praca grafologa – realia i perspektywy

12. Ćwiczenia w samodzielnej analizie próbki pisma

Informacje dotyczące tego kursu

 • Czas trwania kursu: dwa dni
 • 18 godz. dydakt.
 • Miejsce: Wrocław
 • Koszt: 1000 zł.

Termin najbliższego szkolenia znajduje się na dole rozwijanego menu. Jeśli nie możesz skorzystać ze szkolenia w wyznaczonym terminie, zaproponuj nowy lub zapisz się na szkolenie w toku indywidualnym.