Szkolenie autentyczność dokumentów

Autentyczność podpisów i dokumentów – wykrywanie fałszerstw

Szkolenie autentycznosc podpisu

Szkolenie przeznaczone dla: firm i działów odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację dokumentów, pracowników banków, urzędów, biur kredytowych itp.

Program szkolenia:

 • Podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
 • Podpisy i ich rodzaje
 • Metody fałszowania podpisów
 • Cechy podpisów sfałszowanych
 • Specyfika badań paraf i podpisów skróconych
 • Rodzaje i techniki fałszerstw dokumentów
 • Kserokopia dokumentu – zagrożenia
 • Metody badawcze stosowane w kryminalistycznych badaniach pisma i podpisów
 • Omówienie katalogu cech pisma ręcznego stosowanego w badaniach
 • Dobór materiału porównawczego
 • Wpływ czynników egzogennych i endogennych na grafizm
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia fałszerstwa
 • Fałszerstwo dokumentu w świetle prawa
 • Grafologia – cechy osobowości a  pismo
 • Część praktyczna – analiza podpisów sfałszowanych

Możliwe jest poszerzenie programu szkolenia o dodatkową tematykę związaną z badaniem dokumentów i pisma np.:

 • badanie pieczęci
 • fałszerstwo dowodów osobistych

Cel szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności rozpoznania fałszerstwa,  zapoznanie z metodami fałszerstw podpisów i dokumentów, zasadami postępowania w przypadku podejrzenia fałszerstwa oraz procedurami służącymi ujawnieniu fałszerstwa

Prowadzący: biegły z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychologii pisma, wykonujący ekspertyzy dla organów ścigania oraz sądów, wieloletni praktyk i wykładowca grafologii

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego / Wrocław / Online

Czas szkolenia: jeden dzień

Koszt: do ustalenia

*Program szkolenia stanowi własność intelektualną i objęty jest ochroną praw autorskich. W związku z tym, zabrania się kopiowania, powielania i rozpowszechniania go bez pisemnej zgody Grafonet Sp. z o. o.